Wat we doen

De Bruyn & Nelisse biedt een allround totaalpakket aan in riooltechnieken. Wij vervangen bestaande rioleringsstelsels en leggen nieuwe riolering aan. Of het nu gaat om vrij-vervalriool, persriolering, singelverbindingen, verversingsleidingen in welke materiaalsoort ook, alles is mogelijk.

We werken met verschillende diameters en verwerken leidingen in uiteenlopende dieptes. Voor riolen in diepere sleuven beschikken wij over sleufbekisting. Voor het tijdelijk omleiden van (riool)water gebruiken we pompen en afvoerleidingen als noodbemaling. Ook met specialistische onderdelen waaronder collecteuraansluitingen, overstortconstructies en speciale putten kunnen we aan de slag.

Wat we nog meer doen:

  • Aanleggen, vervangen en aanpassen van persleidingssystemen.
  • Aanleggen van leidingen voor oppervlaktewater zodat sloten, singels en waterpartijen met elkaar verbonden worden. Hierbij kunnen we zowel ronde buizen als rechthoekige elementen op een onderheide betonconstructie monteren.
  • Voor verversing van stilstaand oppervlaktewater leggen we persleidingen aan met singelgemalen en uitstroomvoorzieningen zodat doorstroming weer mogelijk wordt.
  • Drainage onder meer in het binnenstedelijk gebied; we reguleren verlaging of verhoging van de grondwaterstand.
  • Grondig onderzoek vooraf. Dit bestaat uit het meten van bestaande b.o.b.-maten, het maken van graafprofielen van bestaande kabels, leidingen en rioolinspecties. Een dergelijke voorbereiding maakt het navolgende traject efficiënter; onnodige vertraging wordt zo voorkomen.
  • Samenwerking met derden: indien gespecialiseerde technieken nodig zijn, zetten we specialisten in uit ons netwerk. Denk hierbij aan de relining van leidingsystemen en (gestuurde) boringen.
  • Reparaties bij plotselinge storingen in het hoofdriool en persleidingsystemen.

Onze activiteiten op een rij

Al meer dan 40 jaar is De Bruyn & Nelisse specialist in rioolwerken. Alle primaire werkzaamheden aan en rond het riool voeren we uit evenals alle bijkomstige activiteiten, zoals wegafzettingen en straat-, grond- en groenwerk.