Overstortconstructies

Een steeds belangrijker onderdeel binnen het rioolstelsel is de overstortconstructie. Steeds kritischer wordt er gekeken naar locatie, omvang en type van de overstort. In de praktijk worden zowel prefab putten als in het werk gestorte putconstructies toegepast. Met beide vormen hebben wij ervaring, waarbij het in de praktijk toch neerkomt op maatwerk. Verder zien wij steeds meer dat in overstortconstructies ook meet- en regelapparatuur wordt ingebouwd zodat de beheerder het functioneren van de overstortsituaties zo goed mogelijk kan monitoren.