Noodbemalingen

Het komt voor dat een rioolstelsel (tijdelijk) niet kan voldoen aan de eisen van deze tijd. Een noodbemaling is in dan een goede oplossing. In samenspraak met de rioolbeheerder wordt de benodigde capaciteit vastgesteld en de eventueel vereiste veiligheidsmarges. Daarna bepalen we hoe we het riool gaan afsluiten en waar de noodbemaling moet worden geïnstalleerd. Wij beschikken over eigen materieel voor een noodbemaling: pompen, vlottersystemen, GPS en GSM melders, afvoerleidingen, bochten, slangen, rioolafsluiters etc.
We hebben ruime ervaring met het inpassen van dergelijke voorzieningen in gebieden waar tegelijkertijd allerlei andere activiteiten gewoon door moeten gaan.