Rioolvervanging en -reparaties

Het vervangen van hoofdrioleringen is één van onze hoofdactiviteiten.
Bestaande rioolstelsels zijn vaak sterk verzakt en worden verwijderd en vervangen door een nieuw rioolstelsel. Het stelsel voert veelal af via het zogenaamde vrij-vervalsysteem waarbij de diepte van de riolering sterk kan wisselen. Voor het vervangen van riolering op grotere dieptes beschikken wij over veilige sleufbekistingsystemen. De diameters van de buizen van de nieuwe hoofdriolering variëren tussen 250 mm en 1500 mm. Beton-, PVC- en gresbuizen komen het meest voor; in bijzondere situaties worden HDPE- of glasvezelversterktebuizen toegepast.
Op de knooppunten in het systeem plaatsen we inspectieputten. Bij grote afstanden worden ook tussenputten geplaatst. Bij een bestaand stelsel moet de afvoer worden geborgd en bestaande aansluitingen worden overgezet op het nieuwe rioolstelsel. Om de rioolwerkzaamheden uit te voeren is het vaak nodig om bepaalde delen van het riool af te sluiten door afstoppingen of afdammingen. Wanneer belangrijke delen uit het stelsel tijdelijk buiten gebruik moeten worden gesteld installeren we een noodbemaling. Het afsluiten van (delen van ) het rioolstelsel en het toepassen van bemalingen gebeurt in goed overleg met de afdeling die het riool beheert.
We beschikken over voldoende eigen materieel dat speciaal is toegespitst op rioolwerkzaamheden.

Rioolreparaties

Rioolstelsels hebben een levensduur van circa 30 jaar. Toch werken we regelmatig aan stelsels van 50 jaar en ouder. Het meest voorkomende probleem in oudere stelsels is een lekkage op het hoofdriool waardoor het zand onder de bestrating in het riool verdwijnt. Het gevolg is een gat in de rijweg of het trottoir. Wij beschikken over adequate methodes om de afvoer in het rioolstelsel te waarborgen waardoor de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt blijft.