Drainage in stedelijk gebied

Een stijgende grondwaterstand heeft tot gevolg dat kruipruimtes, kelders en andere ondergrondse ruimten onder water komen te staan. Een dalende grondwaterstand daarentegen veroorzaakt dat houten paalkoppen boven het grondwater komen te staan en wegrotten met alle gevolgen van dien. Door drainstelsels aan te leggen is het mogelijk om de grondwaterstand binnen een gebied te reguleren. Graag adviseren wij over de verschillende mogelijkheden en de juiste oplossingen.