Rioolpersleidingen

Wij hebben een brede ervaring in het aanleggen, vervangen en repareren van rioolpersleidingen.

In buitengebieden of gebieden waar het rioolwater niet onder vrijverval kan worden afgevoerd, werken we met persleidingen. Die bestaan meestal uit kunststofleidingsystemen van HDPE of PVC ondersteund door (mini-)-gemalen die de pompenleverancier bij ons aanlevert en daarna door ons worden geplaatst.

Verder hebben wij ook ervaring met het opsporen van verstoppingen en storingen, en het repareren van persleidingen. Ook komt het regelmatig voor dat er een nieuwe aansluiting op een bestaande persleiding moet worden gemaakt. Voor het maken van boringen en persingen hebben wij goede contacten met een vast netwerk van leveranciers.

Voor wat betreft de grotere persleiding tussen gemalen en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) zijn we ervaren in het achteraf inbouwen van appendages, het aanleggen van werkgaten en het openen en weer afdichten van mangaten en het uitvoeren van reparaties. Hierbij werken we met diverse materialen, zoals betonnen leidingen, PVC, HDPE en glasvezelversterkt kunststof en stalen en gietijzeren leidingen.