Rioolhuisaansluitingen

De rioolhuisaansluiting vormt de verbinding tussen de bebouwing en het hoofdriool. Wie er verantwoordelijk is voor het beheer van de rioolhuisaansluitingen verschilt van gemeente tot gemeente. In Rotterdam bijvoorbeeld is de bewoner of huiseigenaar volledig verantwoordelijk voor de hele aansluiting vanaf het hoofdriool tot aan het pand zelf, dus ook voor het gedeelte buiten de erfgrens. In andere gemeenten doet de gemeente het beheer vanaf de erfgrens tot aan het hoofdriool en is de bewoner of eigenaar verantwoordelijk voor het leidingdeel vanaf de erfgrens tot aan het pand zelf.
Uiteraard kunnen wij ook de huisaansluitingen verzorgen. De kosten van een rioolhuisaansluiting kunnen behoorlijk verschillen. Bepalend zijn bijvoorbeeld de diepte en de diameter van de leidingen en de hulpstukken die moeten worden ingebouwd, de grondwaterstand, het aantal te kruisen kabels en leidingen en de diepteligging van deze kabels en leidingen. Al deze factoren nemen we mee in de samenstelling van een heldere offerte. Zo weten onze opdrachtgevers precies waar ze aan toe zijn.