Rioolaansluitingen

Het komt vaak voor dat er door uitbreiding en andere ontwikkelingen een aansluiting moet worden gemaakt op het bestaande stelsel. Bij een vrijvervalriool kan dit gaan om een reguliere rioolhuisaansluiting. Daarnaast gaat het ook om grotere hoeveelheden en moet er een extra put in het bestaande stelsel worden ingebouwd. Ook bij rioolpersleidingen komt het voor dat men een aansluiting wil maken op de bestaande persleiding. Naast een technisch correcte uitvoering is een adequate organisatorische realisatie een belangrijke voorwaarde om een project van A tot Z goed te kunnen uitvoeren. Het regelen van toestemmingen en vergunningen, de wegafzettingen, het tijdelijk afsluiten of buiten dienst stellen van het bestaande stelsel behoren dus ook tot ons takenpakket.