Collecteuraansluiting

De verbinding tussen het grote (onderheide) verzamelriool, ook wel collecteurriool genoemd, en het (niet onderheide) vrijvervalstelsel wordt veelal gevormd door een collecteuraansluiting. Die bestaat uit een pendelconstructie waarbij zetting mogelijk is tussen het onderheide en het niet onderheide gedeelte. In de praktijk hebben we te maken met het vervangen van bestaande of het maken van nieuwe collecteuraansluitingen.
Het maken van een dergelijke aansluiting is zowel technisch als organisatorisch een complexe aangelegenheid. Organisatorisch betreft het de borging van de afvoer en het verlagen van het peil t.o.v. de te maken aansluiting. Technisch gezien hebben we veel aandacht voor de werkput, de stempeling van de sleufwanden en het betonwerk.