Onze visie op kwaliteit

Bij De Bruyn en Nelisse werken we dag in dag uit aan watersystemen die een elementaire functie hebben in het dagelijks leven van ons allemaal. Daarom hebben we veel tijd en aandacht geschonken aan een optimale kwaliteit van ons dienstenpakket. En dat blijven we doen; vernieuwen en verbeteren is immers een continu proces.
Bij De Bruyn & Nelisse kunnen we veilig werken met vervuilde grond. Hierbij letten we scherp op veiligheid, arbo en milieu. Om de werkzaamheden te mogen uitvoeren zijn we gecertificeerd volgens ISO-9001, VCA** en de BRL SIKB 7000.

Vervuilde grond (BRL SIKB 7000)

Bij werkzaamheden aan riool en/of kabels en leidingen in met name bebouwd of stedelijk gebied komen wij ook regelmatig in aanraking met vervuilde grond. Daarom zijn wij gecertificeerd volgens BRL SIKB 7000 protocol 7001 en kunnen alle specifieke werkzaamheden doen door een erkenning bij Bodemplus. Tevens is ons eigen materieel afgestemd op het werken in vervuilde grond.

VCA**

Al sinds 1999 beschikt De Bruyn & Nelisse over een VCA-certificaat. We hanteren een bedrijfseigen systeem waarbinnen wij de onderdelen veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) beheersen. Wel zo prettig voor onze eigen mensen en voor onze opdrachtgevers die deze normeringen steeds vaker als basisvoorwaarde stellen in een samenwerking met een leverancier.

ISO 9001

Al sinds 1999 beschikken wij over een kwaliteitsmanagementsysteem, gecertificeerd volgens ISO 9001. Alle bedrijfsprocessen zijn in dit systeem vastgelegd. Het stelt onze organisatie in staat altijd klantgericht te denken en te handelen. Wel zo prettig voor onze eigen mensen en voor onze opdrachtgevers die deze normeringen steeds vaker als basisvoorwaarde stellen in een samenwerking met een leverancier.

Duurzaamheid

Duurzaamheid moet je als organisatie vooral doen. Bij grotere projecten overleggen we keer op keer met de opdrachtgever hoe we vrijkomende materialen in het werk afvoeren naar erkende stort- of verwerkingslocaties. Voor kleinere werken beschikken wij op ons opslagterrein over eigen praktische oplossingen. Zo worden beton en metselpuin, houtafval, pvc en kunststof en restafval gescheiden opgeslagen en periodiek afgevoerd naar erkende stort- of verwerkingslocaties.

Een ander aspect is de vermindering van de CO2-uitstoot via filters op materieel zoals graafmachines, vrachtauto’s en bedrijfswagens.