Voor wie we werken

Overheid en semi-overheid

We werken graag voor beheerders van uitgebreide leidingstelsels zoals gemeenten, water- en zuiveringsschappen en provincies. Voor diverse opdrachtgevers werken wij al meer dan 40 jaar en met prima resultaten. Bedrijven, woningcorporaties en particulieren kunnen ook bij ons terecht. We beperken ons dus niet tot de hoofdriolering maar zijn bekend met een breed scala aan watersystemen.

In de meeste opdrachten zijn we actief als hoofdaannemer, verantwoordelijk voor de totale projectorganisatie. Omdat we zelf efficiënt zijn georganiseerd en onze overhead zo laag mogelijk houden, kunnen we altijd scherp offreren. We bieden ook totaalpakketten aan inclusief het herstellen van verhardingen, het regelen van verkeersafzettingen, groenwerk et cetera.

Hoofdaannemers

Collega GWW-aannemers beschouwen ons als ideale partner voor het uitvoeren van het rioolwerk binnen het voorhanden zijnde werk. Door een strakke planning en kostenbewust werken kunnen we in relatief korte tijd het riool aanbrengen of vervangen.

Bedrijfsleven

Ook organisaties die kampen met water- en stankoverlast, een aansluiting willen vergroten of olie- en vetafscheiders willen plaatsen, kunnen bij ons terecht voor een snelle en passende oplossing.

We bieden ondersteuning in de voorbereiding van rioolwerken. Dan adviseren we en verrichten we meet- en onderzoekswerk. Dat doen we vaak in opdracht van ingenieursbureaus, gemeenten en andere instanties.